Vereenvoudig uw dag!
Perfect Management Services zorgt voor alles

Perfect Management Service

Nood om een lekkende gootsteen te repareren ? Het gras afrijden ? Uw verandavensters te kuisen ?...
Perfect Management Services biedt u een oplossing voor elke dagelijkse nood !

Ontdek al onze diensten in de volgende levensgebieden :

Privacybeleid

Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door Perfect Management Services

Tenzij anders vermeld kunnen uw gegevens voor prospectiedoeleinden wel bezorgd worden aan de verschillende gelieerde ondernemingen van Perfect Management Services.

Bij toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebt u steeds het recht om uw persoonlijke gegevens gratis in te kijken en te corrigeren en u tegen deze gegevensverwerking en bekendmaking te verzetten.